Hengittävä hyvinvointi

Hengitys on ihmisen ensimmäinen ja tärkein suhde maailmaan


Hengittävä hyvinvointi on pohja muille hyvinvoinnin tasoille

Ymmärrämme ihmisen hyvinvoinnin moniulotteisena ilmiönä. Puhumme hengittävästä, aistisesta, kehollisesta, sosiaalisesta, toiminnallisesta, psyykkisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Käsityksemme mukaan hengittävä hyvinvointi luo pohjan kaikille muille hyvinvoinnin tasoille. Hengitys elävöittää kaikki muut hyvinvoinnin ulottuvuudet. Jos hengitys muuttuu, niin kaikki muu muuttuu sen mukana.

Ymmärrämme hengityksen ensisijaisesti kokemuksellisena maailmasuhteena, emme fysiologisena tai luonnontieteellisenä kysymyksenä. Hengittäminen on jatkuva, kokemuksellinen vuorovaikutussuhde ilmaan, toisiin ja maailmaan. Kaikki hengittävät olennot jakavat yhteisen ilmapiirin. Tämä tarkoittaa tietoisen hengityksen näkökulmasta, että hengittävinä olentoina emme tutki ainoastaan itseämme, vaan näitä kaikkia ilma- ja hengityssuhteita. Hengitys on tärkein luontosuhteemme.

Hengittävä hyvinvointi on ilmapiirien ymmärtämistä ja taitamista. Hengittäminen kokemuksellisena ilmiönä yhdistää meidät suoraan ilmapiireihin. Hengittävä hyvinvointi on ilmapiiritaitojen kehittämistä.

Koska käsitämme hengityksen kokemuksellisesti, niin emme ymmärrä hengitystä ensijaisesti välineenä, vaikka sitä voidaankin käyttää myös välineenä. Hengityksestä puhutaan usein välineenä itsetuntemukseen, henkiseen kasvuun, parempiin suorituksiin, huikeisiin kokemukseen, jne. Mitä tarkoitamme? Hengitys on ensimmäinen olemisen tapamme. Hengitys avaa maailman ja jäsentää todellisuuden. Kaikki muu, mihin normaalisti kiinnitämme huomion tulee vasta sen jälkeen. Ja jos tämä kuulostaa kaukaa haetulta, niin sulje suusi ja nenäsi. Kuinka nopeasti olosi muuttui tukalaksi ja kaikki muu - kuin hengittäminen - menetti merkityksensä?

  • Hengittävä hyvinvointi -ajattelun pohjana on hengityksen filosofia, joka on uusi filosofian suuntaus. Se on aivan uudenlainen lähtökohta hengitystyöskentelylle.
    Hengityksen filosofian johtoajatus on, että kaikki elämän kysymykset ja ilmiöt voidaan ajatella, ihmetellä ja kokea uudella tavalla hengityksen ilmapiirissä. Petri on yksi hengityksen filosofian pioneereista maailmassa.

Ongelma vai mysteeri?

Näemme maailman ensisijaisesti mysteerinä, emme ongelmana. Mysteeriä ei pyritä ratkaisemaan niinkuin ongelmia, vaan siihen syvennytään ihmetellen ja päästään osallisiksi leikkimielisellä elämänasenteella. Hengitys on perustavanlaatuinen elämän mysteeri.

Tietoinen hengitys ja hengitystietoisuus ovat kaksi tapaa asennoitua hengitykseen. Kursseillamme opit tiedostamaan eron ja hyödyntämään sitä elämässäsi.


Hengittävä hyvinvointi -kursseilla ja -luennoilla:


Ihmettellään.  Ihmettely luo tilaa. 

"Ihmettely on hengityksen opettamisen ydinasia." 

- Maila Seppä, psykofyysisen hengitysterapian kehittäjä


Tutkitaan ilmapiirejä, ihmetellään niiden mysteerejä ja ongelmia. Ajatellaan hengityksen kanssa.

"Ei riitä että ajattelee, pitää myös hengittää. Vaarallisia ajattelijat, jotka eivät ole hengittäneet tarpeeksi" 

- Elias Canetti, kirjallisuuden nobelistiTunnistetaan hengitys ystävänä. Ilma ja hengitys pitävät meistä huolta silloinkin, kun unohdamme ne. 

"Hengitys voi syventyä rakkaussuhteeksi koko elämän kanssa." 

- Petri Berndtson, hengityksen filosofi