Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Petri Berndtsonin asiakasrekisterin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, jota käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 27.2.2023. 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Petri Berndtson (Y-tunnus: 3209919-9)

Pihlajatie 26 a 18, 00270 Helsinki

Puhelin: +358 40 5040 180

Sähköposti: info@hengittavahyvinvointi.fi

*****

Huomio! Hengittävä hyvinvointi -sivuston käyttäjää pyydetään huomioimaan, että vaikka Tmi Saara-Maija Strandman on mukana yhteistyössä, rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö on Tmi Petri Berndtson.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Berndtson

info@hengittavahyvinvointi.fi 

3. Rekisterin nimi

Tmi Petri Berndtson henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen yrityksen tapahtumiin tai koulutuksiin
  • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

6. Säännönmukaiset tietoluovutukset

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta esimerkiksi palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä (mm. www-sivujen lomake tai sähköposti) sekä internet-sivujen kautta sähköpostilistalle ilmoittauduttaessa.

7. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tmi Petri Berndtson huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö info@hengittavahyvinvointi.fi  -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tmi Petri Berndtson voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Tmi Petri Berndtson suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.