Aistien hengittävät ilmapiirit: 

Näkö ja kuuloKurssi II

Kurssi on osa laajempaa Hengitys ja ilmapiiritaidot -kurssisarjaa. Jokaista kurssia täydentää videoluento, joka jaetaan ennakkoon osallistujille. 


Kurssin kuvaus

Maailma paljastuu meille aistiemme kautta ja jokainen aisti avaa maailman omalla tavallaan. Kurssilla tutkimme, miten todellisuus avautuu meille visuaalisena ja auditiivisena kokemuksena hengityksen ilmapiirissä. Hektinen aikamme on läkähtymiseen asti täynnä aistiärsykkeitä, jotka turruttavat silmiämme ja korviamme. Arkipäivässämme jatkuvasti rajaamme näkö- ja kuuloaistin toteutumismahdollisuuksia, koska mm. kaksiulotteiset näytöt (televisio, tietokone, kännykkä, jne.) vievät paljon aikaa. Näkö- ja kuuloaistimme totetumismahdollisuudet ovat kuitenkin paljon laajempia kuin tavallisesti tulemme huomanneeksi. 


"Me näemme syvyyden, samettimaisuuden, pehmeyden ja esineiden kovuuden - Cézannen mukaan jopa niiden hajun." (Maurice Merleau-Pontyn tekstistä "Cézannen epäilys")


Hengitys luo tilaa ja aikaa aistimiselle. Miten hengitys ohjaa näkemistä ja kuulemista? Emme useinkaan ajattele aistien ja hengityksen välistä suhdetta, mutta mitä voisi olla hengittävä kuunteleminen tai näkeminen? Miten näkökulmia muuttamalla maailma avautuu, herkistyy ja rajautuu uusilla tavoilla? Miten silmien sulkeminen ja avaaminen herkistää kuuloa ja näkökykyä vieden meitä aistimaailman seikkailuihin? Kurssilla tutkimme mm. näitä kysymyksiä kokemuksellisesti.


Mitä kurssilla tehdään ja kenelle se sopii?

Kurssilla kuullaan lyhyitä alustuksia päivän teemoista, tehdään helppoja harjoituksia ja keskustellaan. Osa harjoituksista ohjataan tekemään makuultaan, mutta ne voi tarvittaessa tehdä myös istuen. Kurssi sopii kaikille hengityksestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Tämän lisäksi kurssia voi suositella mm. ihmisille, jotka kärsivät hengitysvaikeuksista. 
 

Kurssin teemat

- Ihmettelemme hengityksen ja eri aistien yhteyksiä, jotka usein arjessa jäävät vähälle huomiolle
- Mitä voimme oppia jokainen omista aisteistamme, niiden vahvuuksista ja heikkouksista
- Tutkitaan sitä, miten aistitietoisuus syventää hengityssuhdetta ja auttaa hengitystietoisuuden kehittämisessä
- Saa olla vaan. Hengitys rauhoittaa ja sen avulla voi hellittää jännityksistä eli palata jatkuvasta puuhastelusta takaisin olemiseen
- Ihmettelevä, avoin, lempeä ja vieraanvarainen suhtautuminen itseä, omaa kehoa, toisia ja maailmaa kohtaan
- Hengittävä asenne - miten itse ja maailma paljastuu hengitellen uudella tavalla
- Voimme hengityksen avulla oppia olemaan enemmän vapaita ja omavaraisia "oman onnemme seppiä"


Kurssin tavoite

- Kehittää ilmapiiritaitoja. Saat ajatuksia ja ideoita siihen, kuinka ymmärtää elämää hengityksen kanssa, hengittävien ilmapiirien kautta
- Oppia arvostamaan omaa kokemusta ja sanoittamaan sitä
- Saat ohjausta siihen, kuinka voit pitää huolta omasta hengityksestäsi ja oppia suhtautumaan itseen ja omiin haasteisiin lämpimämmin, vieraanvaraisesti.
- Opit helppoja harjoituksia, joita voit tehdä myös kotona
- Kurssilla sinulla on aikaa ja tilaa pysähtyä hengityksesi ja itsesi äärelle.

Kurssin vetäjät

Saara-Maija Strandman ja Petri Berndtson ovat helsinkiläinen pariskunta, jota yhdistää uteliaisuus hengityksen ulottuvuuksia kohtaan. Lue lisää.

Kurssit järjestää Tmi Saara-Maija Strandman ja Tmi Petri Berndtson.