Vuorovaikutuksen hengittävät ilmapiirit


Kurssi IV

Kurssi on osa laajempaa Hengitys ja ilmapiiritaidot -kurssisarjaa. Jokaista kurssia täydentää videoluento, joka jaetaan ennakkoon osallistujille. 


Kurssin kuvaus

Olemme sosiaalisia olentoja eläen yhteydessä toisiimme pienemmissä ja suuremmissa yhteisöissä (mm. perhe, ystäväpiiri, työyhteisö, kotikunta, yhteiskunta, kansainvälinen yhteisö). Vuorovaikutus, kommunikaatio ja kohtaamiset toisten ihmisten kanssa ovat aina ilmapiirin ja hengityksen välittämiä. Jaamme yhteisen ilman muodostaen yhdessä huomaamattamme suunnattoman hengityksen yhteisön, joka on kaikkien muiden yhteisöjen mahdollisuusehto - hengittävä yhteisö ja hengittävä vuorovaikutus edeltää muita yhteisöjä ja vuorovaikutussuhteita.

Tämä hengityksen ilmapiirillinen yhteisö on ehdottoman rakkauden, rauhan, suvaitsevaisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö, joka ei sulje ketään ulkopuolelleen. Tätä hengityksen ilmapiirillistä yhteisöllisyyttä ihmisten välillä tulemme kurssilla ihmettelemään ja tutkimaan kokemuksellisesti erilaisin hengitys-, kohtaamis- ja vuorovaikutusharjoituksin


"Ilmassa
on toisinaan
rakosia
joihin voit solahtaa
löytääksesi itsesi."
(E. Guillevic)


Mitä kurssilla tehdään ja kenelle se sopii?

Kurssilla kuullaan lyhyitä alustuksia päivän teemoista, tehdään helppoja harjoituksia ja keskustellaan. Osa harjoituksista ohjataan tekemään makuultaan, mutta ne voi tarvittaessa tehdä myös istuen. Kurssi sopii kaikille hengityksestä, sen ulottuvuuksista ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Tämän lisäksi kurssia voi suositella mm. ihmisille, jotka kärsivät hengitysvaikeuksista.

Kurssin teemat

- Jaamme yhteisen ilmapiirin. Ilmapiiritietoisuus voi meille opettaa yhteisöllisyyttä
- Hengitys "lukee" ilmapiirejä nopeammin kuin mieli. Hengitystä kuuntelemalla opimme vuorovaikutustaitoja
- Saa olla vaan. Hengitys rauhoittaa ja sen avulla voi hellittää jännityksistä eli palata jatkuvasta puuhastelusta takaisin olemiseen
- Ihmettelevä, avoin, lempeä ja vieraanvarainen suhtautuminen itseä, omaa kehoa, toisia ja maailmaa kohtaan
- Hengittävä asenne - miten itse ja maailma paljastuu hengitellen uudella tavalla
- Voimme hengityksen avulla oppia olemaan enemmän vapaita ja omavaraisia "oman onnemme seppiä"

Kurssisarjan tavoitteet

- Kehittää ilmapiiritaitoja. Saat ajatuksia ja ideoita siihen, kuinka ymmärtää elämää hengityksen kanssa, hengittävien ilmapiirien kautta
- Oppia arvostamaan omaa kokemusta ja sanoittamaan sitä
- Saat ohjausta siihen, kuinka voit pitää huolta omasta hengityksestäsi ja oppia suhtautumaan itseen ja omiin haasteisiin lämpimämmin, vieraanvaraisesti.
- Opit helppoja harjoituksia, joita voit tehdä myös kotona
Kurssilla sinulla on aikaa ja tilaa pysähtyä hengityksesi ja itsesi äärelle.

Kurssien hinnat löytyvät Kurssitarjonta-sivulta.

Kurssin vetäjät

Saara-Maija Strandman ja Petri Berndtson ovat helsinkiläinen pariskunta, jota yhdistää uteliaisuus hengityksen ulottuvuuksia kohtaan. Lue lisää.

Kurssit järjestää Tmi Saara-Maija Strandman ja Tmi Petri Berndtson.